ES / EN / FR / DE / CN / JP

舞蹈课程的目的是培养未来的弗拉门戈舞者,特别培养和研究塞维利亚学院舞蹈技术和元素,需要研究长尾裙舞和其他配件,如披肩,扇子和响板的运用

FUNDACIÓN CRISTINA HEEREN. 2014 ©
条款 / 联系方式 / FACEBOOK / TWITTER / YOUTUBE / 订阅我们的新闻